Gurasook ahalik eta ondoen hezi nahi ditugu gure seme alabak, daukagun eta dakigun onenarekin. Honekin batera, autoritate posizio batean aurkitzen gara eta gure boterea nola erabili erabaki dezakegu.

Autoritatearen esanahira joan eta mendekoak diren pertsonei aginduak emateko edo gobernatzeko eskubidea dela aurkitzen dut. Orain, autoritate izatea guraso izatearekin batera datorkigu edo eman egiten zaigu? Ni autoritate naizela sentitu nezake baina nire seme edo alabak horrela ez ikusi. Helduok ere baditugu inguruan autoritate sentitzen diren pertsonak (politiko, enpresari, mediku, polizi …) baina denei ez diegu begirune berbera eskaintzen. Zein ezaugarri betetzen ditu erreferentetzat hartzen ditudan pertsonak?

Orokorrean, jakituria duen pertsona, entzuteko eta ulertzeko gaitasunarekin, gure interes eta iritziak kontutan hartzen dituena, negoziatzeko aukerak ematen dituena, harremanetarako abileziak dituena … niretzat autoritatea dela esan dezaket.

Beraz, autoritate posizioan dagoen pertsona batek mendekoak diren pertsonekin BOTERE bat erabili dezake. Baina zer nolako boterea? Guraso bezala, gure boterea SEME ALABEN GAINETIK edo BERAIEKIN BATERA erabili dezakegu. Oso tentagarria da ahulago, txikiago ikusten dugunaren aurrean daukagun botere fisiko, emozional, praktiko edo funtzionala erabiltzea, askotan beraien hobe beharrez. Egin beharko lukeela pentsatzen dudan hori lortzeko estilo desberdinak ditugu (aginduak eman, mehatxatu, zigortu, errudun sentiarazi …). Sarritan honek funtzionatzen duela edo hau baino aukera gehiagorik ez dagoela senti dezakegu.

Eta bai, haurrak men egitea edo obeditzea bilatzen badugu batzuetan funtzionatzen du, haur batzuk beldurragatik, guri atsegina ematearren, eskatzen zaiena egingo baitute. Orain, egoera hori haurrak elkarlanerako gogoz egiteko ahalik eta probabilitate gehienarekin edo seme alaben irizpide propioa elikatuz, beraien autoestimua, autonomia, beraiekiko konfiantza indartuz kudeatzea bilatzen badut, ez du funtzionatuko. Honez gain, gehien maite dugun pertsonekiko izan nahi dugun harremana zaintzeko ere, ez litzateke biderik erraz edo eraginkorrena izango.

Orduan, zer esan nahi du BOTEREA BESTEAREKIN batera erabiltzea? Guraso bezala dugun botere guztia erabili nahi dugu seme alabak duen boterearekin batera. Niretzat eta berarentzat garrantzitsua den hori aurkitu eta zaindu nahi dut, biontzat onuragarri izan daitekeen irtenbidea topatu ahal izateko. Horretarako lehentasuna, bion arteko elkar ulertzean jarri dezaket, heziketan jarri ordez.

Gizakiok kolaboratzeko nahia dugu, gizakion behar unibertsaletako bat da.Besteen ongizatea axola zaigu eta horretan laguntzeko barne gogo bat dugu. Haur txikiak ere modu desinteresatuan ematen die ahateei ogia, trukean ezer jasotzeko esperoan egon gabe. Aldi berean, horrek ez du esan nahi uneoro eta denekin elkarlanean aritzeko prest gaudenik. Besteari laguntzea modu naturalean egiten dugu 3 baldintza ematen direnean:

Nire beharrak zainduta daudenean: indartsu, denborarekin, egoera emozional egokian nagoenean eta haurra negarrez edo nirekin jolasteko gogoz aurkitzen denean, bere eskaeran kolaboratzeko aukera onak ditut. Orain nekatuta edo ni neuk behar badut ulermena edo beste zerbaiti lehentasuna eman nahian baldin banago… ez dut gogorik izango haurraren beharretan ekarpenak egiteko.
Nireak ere axola duela sentitzen dudanean. Besteei eman eta eman jarraitu dezakegu baina besteari gurea zipitzik inporta ez zaiola pentsatzen hasten garenean, besteari laguntzeko gogoa kentzen zaigu.
Emateko, egiteko… aske sentitzen naizenean. Exijentziak emateko gogoak kentzen dizkigu. Norbaitek zerbait exijentzi edo mehatxuarekin eskatzen badit, emateko gogoa joango zait.
Gure seme alabekin ere berdina gertatu ohi da. Beraien beharrak aseak daudenean, beraiena ere axola duela eta kontutan hartu nahi dugula sinesten dutenean, eta aske sentitzen direnean, kolaboratzeko edo besteen ongizatean ekarpenak egiteko baldintza egokian egon ohi dira.

Honek ez du esan nahi autoritatea BESTEAREKIN batera erabiltzen dugunean gatazka guztiak saihestuko ditugunik. Gatazkak izatea ez da arazoa baina arazoa bihurtzen zaigu epaiketa, etiketak eta exijentzietan trabatuta geratzen garenean.

Autoritate lekuan egonik, nirea zintzotasunez adierazteko, seme alabena enpatiaz entzuteko, beharrezko zaidanean mugak ezartzeko eta gatazkak konpontzeko BESTEAREKIN BAT egiten lagunduko dizkiguten baliabideak eta erremintak izateak asko erraztuko digu prozesua.